TuNz_oโxราศาสตร์o

Joined 1 year ago

Code Geass R1-R2

Added by 1 year ago

30.81K Views Comments

  Code Geass ตอนที่ 1 Code Geass ตอนที่ 2 Code Geass ตอนที่ 3 Code Geass ตอนที่ 4 Code Geass ตอนที่ 5 Code Geass ตอนที่ 6 Code Geass ตอนที่ 7 Code Geass ตอนที่ 8 Code Geass ตอนที่ 9 Code Geass ตอนที่ 10 C...

From up on Poppy Hill ร่ำร้องขอปาฏิหาริย์ [พากษ์ไทย]

Added by 1 week ago

1.36K Views Comments

เรื่อง ย่อ From Up On Poppy Hill ที่เกิดขึ้นในเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1963 เป็นเรื่องรักที่มีตัวละครเอกเป็นนักเรียนไฮสคูล ผู้กลายเป็นกลุ่มคนญี่ปุ่นใหม่รุ่นแรก ขณะที่ประเทศนี้เริ่มฟื้นตัวจากความเสียหายจากสงคร...