http://upic.me/i/w6/pokemon.jpg

เรื่องราวภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตัวละครหลัก “ซาโตชิ” เพื่อจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ในเรื่องการฝึกโปเกมอน เขาและเพื่อนกลุ่มเล็ก ๆ เดินทางตามโลกที่มีโปเกมอนเต็มไปหมด เริ่มต้นในวันซาโตชิได้เป็นผู้ฝึกโปเกมอนวันแรก โปเกมอนตัวแรกซึ่งเป็นโปเกมอนคู่หูคือพิกะจู ซึ่งแตกต่างจากเกมที่จะได้เลือกฟุชิงิดาเนะ ฮิโตะคาเงะ และเซนิกาเมะ ซีรีส์นี้ดำเนินไปตามเนื้อเรื่องของเกมโปเกมอนภาคเร้ดและบลู ในเขตภูมิภาคที่ชื่อว่าคันโต ร่วมเดินทางไปกับ “ทาเคชิ” หัวหน้ายิมของเมืองนิบิ หรือพิวเตอร์ซิตี และ “คาสึมิ” น้องสาวคนสุดท้องของกลุ่มพี่น้องหัวหน้ายิมในยิมของเมืองฮานาดะ หรือเซรูเลียนซิตี ซีซันต่อมาคือ Pokémon: Adventures on the Orange Islands ซึ่งเป็นการผจญภัยในหมู่เกาะออเร้นจ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่อง และเปลี่ยนตัวละครจากทาเคชิเป็น “เค็นจิ” จิตรกรและผู้ดูแลโปเกมอน ซีซันต่อมา เป็นเนื้อเรื่องของโปเกมอนรุ่นที่สอง ประกอบด้วย Pokémon: The Johto Journeys, Pokémon: Johto League Champions และ Pokémon: Master Quest ดำเนินเรื่องในเขตภูมิภาคโจโต มีตัวละครสามคนคือซาโตชิ ทาเคชิ และคาสึมิ เช่นเดิม

Pokemon S1 ตอนที่ 1

Pokemon S1 ตอนที่ 2

Pokemon S1 ตอนที่ 3

Pokemon S1 ตอนที่ 4

Pokemon S1 ตอนที่ 5

Pokemon S1 ตอนที่ 6

Pokemon S1 ตอนที่ 7

Pokemon S1 ตอนที่ 8

Pokemon S1 ตอนที่ 9

Pokemon S1 ตอนที่ 10

Pokemon S1 ตอนที่ 11

Pokemon S1 ตอนที่ 12

Pokemon S1 ตอนที่ 13

Pokemon S1 ตอนที่ 14

Pokemon S1 ตอนที่ 15

Pokemon S1 ตอนที่ 16

Pokemon S1 ตอนที่ 17

Pokemon S1 ตอนที่ 18

Pokemon S1 ตอนที่ 19

Pokemon S1 ตอนที่ 20

Pokemon S1 ตอนที่ 21

Pokemon S1 ตอนที่ 22

Pokemon S1 ตอนที่ 23

Pokemon S1 ตอนที่ 24

Pokemon S1 ตอนที่ 25

Pokemon S1 ตอนที่ 26

————————

http://www.be2hand.com/images/upload_shop/201109/201109-04-085251-1.jpg

ภาค 2 แล้วนะ

Pokemon S2 ตอนที่ 1

Pokemon S2 ตอนที่ 2

Pokemon S2 ตอนที่ 3

Pokemon S2 ตอนที่ 4

Pokemon S2 ตอนที่ 5

Pokemon S2 ตอนที่ 6

Pokemon S2 ตอนที่ 7

Pokemon S2 ตอนที่ 8

Pokemon S2 ตอนที่ 9

Pokemon S2 ตอนที่ 10

Pokemon S2 ตอนที่ 11

Pokemon S2 ตอนที่ 12

Pokemon S2 ตอนที่ 13 1/2

Pokemon S2 ตอนที่ 13 2/2

Pokemon S2 ตอนที่ 14

Pokemon S2 ตอนที่ 15

Pokemon S2 ตอนที่ 16

Pokemon S2 ตอนที่ 17

Pokemon S2 ตอนที่ 18

Pokemon S2 ตอนที่ 19

Pokemon S2 ตอนที่ 20

Pokemon S2 ตอนที่ 21

Pokemon S2 ตอนที่ 22

Pokemon S2 ตอนที่ 23

Pokemon S2 ตอนที่ 24

Pokemon S2 ตอนที่ 25

Pokemon S2 ตอนที่ 26

————————————

http://pic.upsiwa.com/if/0114301250022382.png

ภาค3 Adventures on the Orange Islands การผจญภัยในหมู่เกาะออเร้นจ์

Pokemon S3 ตอนที่ 1

Pokemon S3 ตอนที่ 2

Pokemon S3 ตอนที่ 3

Pokemon S3 ตอนที่ 4

Pokemon S3 ตอนที่ 5

Pokemon S3 ตอนที่ 6

Pokemon S3 ตอนที่ 7

Pokemon S3 ตอนที่ 8

Pokemon S3 ตอนที่ 9

Pokemon S3 ตอนที่ 10

Pokemon S3 ตอนที่ 11

Pokemon S3 ตอนที่ 12

Pokemon S3 ตอนที่ 13

Pokemon S3 ตอนที่ 14

Pokemon S3 ตอนที่ 15

Pokemon S3 ตอนที่ 16

Pokemon S3 ตอนที่ 17

Pokemon S3 ตอนที่ 18

Pokemon S3 ตอนที่ 19

Pokemon S3 ตอนที่ 20

Pokemon S3 ตอนที่ 21

Pokemon S3 ตอนที่ 22

Pokemon S3 ตอนที่ 23

Pokemon S3 ตอนที่ 24

Pokemon S3 ตอนที่ 25

Pokemon S3 ตอนที่ 26

Pokemon S3 ตอนที่ 27

Pokemon S3 ตอนที่ 28

Pokemon S3 ตอนที่ 29

Pokemon S3 ตอนที่ 30

Pokemon S3 ตอนที่ 31

Pokemon S3 ตอนที่ 32

Pokemon S3 ตอนที่ 33

Pokemon S3 ตอนที่ 34

Pokemon S3 ตอนที่ 35

Pokemon S3 ตอนที่ 36

Pokemon S3 ตอนที่ 37

Pokemon S3 ตอนที่ 38

Pokemon S3 ตอนที่ 39

Pokemon S3 ตอนที่ 40

Pokemon S3 ตอนที่ 41

Pokemon S3 ตอนที่ 42

Pokemon S3 ตอนที่ 43

Pokemon S3 ตอนที่ 44

Pokemon S3 ตอนที่ 45

Pokemon S3 ตอนที่ 46

Pokemon S3 ตอนที่ 47

Pokemon S3 ตอนที่ 48

Pokemon S3 ตอนที่ 49

Pokemon S3 ตอนที่ 50

Pokemon S3 ตอนที่ 51

Pokemon S3 ตอนที่ 52

————————————–

http://i447.photobucket.com/albums/qq192/daac9999/bscap0003.jpg

ภาค 4 ภาคโจโตลีก The Johto Journeys

Pokemon S4 ตอนที่ 1

Pokemon S4 ตอนที่ 2

Pokemon S4 ตอนที่ 3

Pokemon S4 ตอนที่ 4

Pokemon S4 ตอนที่ 5

Pokemon S4 ตอนที่ 6

Pokemon S4 ตอนที่ 7

Pokemon S4 ตอนที่ 8

Pokemon S4 ตอนที่ 9

Pokemon S4 ตอนที่ 10

Pokemon S4 ตอนที่ 11

Pokemon S4 ตอนที่ 12

Pokemon S4 ตอนที่ 13

Pokemon S4 ตอนที่ 14

Pokemon S4 ตอนที่ 15

Pokemon S4 ตอนที่ 16

Pokemon S4 ตอนที่ 17

Pokemon S4 ตอนที่ 18

Pokemon S4 ตอนที่ 19

Pokemon S4 ตอนที่ 20

Pokemon S4 ตอนที่ 21

Pokemon S4 ตอนที่ 22

Pokemon S4 ตอนที่ 23

Pokemon S4 ตอนที่ 24

Pokemon S4 ตอนที่ 25

Pokemon S4 ตอนที่ 26

Pokemon S4 ตอนที่ 27

Pokemon S4 ตอนที่ 28

Pokemon S4 ตอนที่ 29

Pokemon S4 ตอนที่ 30

Pokemon S4 ตอนที่ 31

Pokemon S4 ตอนที่ 32

Pokemon S4 ตอนที่ 33

Pokemon S4 ตอนที่ 34

Pokemon S4 ตอนที่ 35

Pokemon S4 ตอนที่ 36

Pokemon S4 ตอนที่ 37

Pokemon S4 ตอนที่ 38

Pokemon S4 ตอนที่ 39

Pokemon S4 ตอนที่ 40

Pokemon S4 ตอนที่ 41

Pokemon S4 ตอนที่ 42

Pokemon S4 ตอนที่ 43

Pokemon S4 ตอนที่ 44

Pokemon S4 ตอนที่ 45

Pokemon S4 ตอนที่ 46

Pokemon S4 ตอนที่ 47

Pokemon S4 ตอนที่ 48

Pokemon S4 ตอนที่ 49

Pokemon S4 ตอนที่ 50

Pokemon S4 ตอนที่ 51

Pokemon S4 ตอนที่ 52

http://i15.servimg.com/u/f15/14/55/75/29/pmq211.jpg

ภาค 5 ภาค โปเกม่อนในตำนาน Pokemon: Master Quest

Pokemon S5 ตอนที่1

Pokemon S5 ตอนที่2

Pokemon S5 ตอนที่3

Pokemon S5 ตอนที่4

Pokemon S5 ตอนที่5

Pokemon S5 ตอนที่6

Pokemon S5 ตอนที่7

Pokemon S5 ตอนที่8

Pokemon S5 ตอนที่9

Pokemon S5 ตอนที่10

Pokemon S5 ตอนที่11

Pokemon S5 ตอนที่12

Pokemon S5 ตอนที่13

Pokemon S5 ตอนที่14

Pokemon S5 ตอนที่15

Pokemon S5 ตอนที่16

Pokemon S5 ตอนที่17

Pokemon S5 ตอนที่18

Pokemon S5 ตอนที่19

Pokemon S5 ตอนที่20

Pokemon S5 ตอนที่21

Pokemon S5 ตอนที่22

Pokemon S5 ตอนที่23

Pokemon S5 ตอนที่24

Pokemon S5 ตอนที่25

Pokemon S5 ตอนที่26

Pokemon S5 ตอนที่27

Pokemon S5 ตอนที่28

Pokemon S5 ตอนที่29

Pokemon S5 ตอนที่30

Pokemon S5 ตอนที่31

Pokemon S5 ตอนที่32

Pokemon S5 ตอนที่33

Pokemon S5 ตอนที่34

Pokemon S5 ตอนที่35

Pokemon S5 ตอนที่36

Pokemon S5 ตอนที่37

Pokemon S5 ตอนที่38

Pokemon S5 ตอนที่39

Pokemon S5 ตอนที่40

Pokemon S5 ตอนที่41

Pokemon S5 ตอนที่42

Pokemon S5 ตอนที่43

Pokemon S5 ตอนที่44

Pokemon S5 ตอนที่45

Pokemon S5 ตอนที่46

Pokemon S5 ตอนที่47

Pokemon S5 ตอนที่48

Pokemon S5 ตอนที่49

Pokemon S5 ตอนที่50

Pokemon S5 ตอนที่51

Pokemon S5 ตอนที่52

 ——————————–

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1460293_548603291876804_199626114_n.jpg

http://media.animevice.com/uploads/0/4/2889-pokemonadvance.jpg

ภาค 6 ภาคโจโตลีก กับ Advance Generation เป็นการผจญภัยในเขตโฮเอน

Pokemon S6 ตอนที่ 1

Pokemon S6 ตอนที่ 2

Pokemon S6 ตอนที่ 3

Pokemon S6 ตอนที่ 4

Pokemon S6 ตอนที่ 5

Pokemon S6 ตอนที่ 6

Pokemon S6 ตอนที่ 7

Pokemon S6 ตอนที่ 8

Pokemon S6 ตอนที่ 9

Pokemon S6 ตอนที่ 10

Pokemon S6 ตอนที่ 11

Pokemon S6 ตอนที่ 12

Pokemon S6 ตอนที่ 13

Pokemon S6 ตอนที่ 14

Pokemon S6 ตอนที่ 15

Pokemon S6 ตอนที่ 16

Pokemon S6 ตอนที่ 17

Pokemon S6 ตอนที่ 18

Pokemon S6 ตอนที่19

Pokemon S6 ตอนที่20

Pokemon S6 ตอนที่21

Pokemon S6 ตอนที่22

Pokemon S6 ตอนที่23

Pokemon S6 ตอนที่24

Pokemon S6 ตอนที่25

Pokemon S6 ตอนที่26

Pokemon S6 ตอนที่27

Pokemon S6 ตอนที่28

Pokemon S6 ตอนที่29

Pokemon S6 ตอนที่30

Pokemon S6 ตอนที่31

Pokemon S6 ตอนที่32

Pokemon S6 ตอนที่33

Pokemon S6 ตอนที่34

Pokemon S6 ตอนที่35

Pokemon S6 ตอนที่36

Pokemon S6 ตอนที่37

Pokemon S6 ตอนที่38

Pokemon S6 ตอนที่39

Pokemon S6 ตอนที่40

Pokemon S6 ตอนที่41

Pokemon S6 ตอนที่42

Pokemon S6 ตอนที่43

Pokemon S6 ตอนที่44

Pokemon S6 ตอนที่45

Pokemon S6 ตอนที่46

Pokemon S6 ตอนที่47

Pokemon S6 ตอนที่48

Pokemon S6 ตอนที่49

Pokemon S6 ตอนที่50

Pokemon S6 ตอนที่51

Pokemon S6 ตอนที่52

 

ts

โปเกม่อน ปี 7

Pokemon S7 ตอนที่ 1

Pokemon S7 ตอนที่ 2

Pokemon S7 ตอนที่ 3

Pokemon S7 ตอนที่ 4

Pokemon S7 ตอนที่ 5

Pokemon S7 ตอนที่ 6

Pokemon S7 ตอนที่ 7

Pokemon S7 ตอนที่ 8

Pokemon S7 ตอนที่ 9

Pokemon S7 ตอนที่ 10

Pokemon S7 ตอนที่ 11

Pokemon S7 ตอนที่ 12

Pokemon S7 ตอนที่ 13

Pokemon S7 ตอนที่ 14

Pokemon S7 ตอนที่ 15

Pokemon S7 ตอนที่ 16

Pokemon S7 ตอนที่ 17

Pokemon S7 ตอนที่ 18

Pokemon S7 ตอนที่ 19

Pokemon S7 ตอนที่ 20

Pokemon S7 ตอนที่ 21

Pokemon S7 ตอนที่ 22

Pokemon S7 ตอนที่ 23

Pokemon S7 ตอนที่ 24

Pokemon S7 ตอนที่ 25

Pokemon S7 ตอนที่ 26

Pokemon S7 ตอนที่ 27

Pokemon S7 ตอนที่ 28

Pokemon S7 ตอนที่ 29

Pokemon S7 ตอนที่ 30

Pokemon S7 ตอนที่ 31

Pokemon S7 ตอนที่ 32

 

Leave a Reply