Added by on 2012-10-13

http://i160.photobucket.com/albums/t185/kurapika_07/shugo.jpg

อามุ ฮินาโมริเด็ก นักเรียนหญิงชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนเซโยะ ซึ่งมีบุคลิกไม่ตรงกับตัวเอง ทำให้คนอื่นมองภายนอกแสนจะเท่ และร้อนแรง แถมยังแต่งตัวได้นำสมัยอีกต่างหาก แต่ตัวตนที่แท้จริงที่แสนอ่อนหวานของเธอนั้นกลับถูกเก็บซ่อนไว้มาตลอด อามุขี้อายมากจึงแสดงออกไปแข็งๆ อามุรู้สึกอึดอัดมากเลยอธิษฐานว่าขอให้เธอได้เกิดใหม่เป็นตัวของตัวเอง แต่เมื่อตื่นขึ้นมาเธอกลับพบไข่ออกมา 3 ฟอง อยู่บนเตียง ที่เรียกว่า ? คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์ ?
รหัสผ่านเข้าชม :??jannylovely03

ตอนที่?1 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316501266M0
ตอนที่?2 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316502749M0
ตอนที่?3 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316504231M0
ตอนที่?4 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316624558M0
ตอนที่?5 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316625875M0
ตอนที่?6 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316627236M0
ตอนที่?7 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316628301M0
ตอนที่?8 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316629874M0
ตอนที่?9 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316631029M0
ตอนที่?10 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316632398M0
ตอนที่?11 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316633825M0
ตอนที่?12 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316635147M0
ตอนที่?13 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316636354M0
ตอนที่?14 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318561038M0
ตอนที่?15 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318562388M0
ตอนที่?16 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318563909M0
ตอนที่?17 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318565351M0
ตอนที่?18 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318566688M0
ตอนที่?19 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318568144M0
ตอนที่?20 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318569772M0
ตอนที่ 21?:?http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318571124M0
ตอนที่?22 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318572533M0
ตอนที่?23 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318574144M0
ตอนที่?24 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318575922M0
ตอนที่?25 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318577301M0
ตอนที่?26 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318579261M0
ตอนที่?27 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323941848M0
ตอนที่?28 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323943589M0
ตอนที่?29 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323944932M0
ตอนที่?30 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323948020M0
ตอนที่?31 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323960617M0
ตอนที่?32 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323962107M0
ตอนที่?33 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323971411M0
ตอนที่?34 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323973481M0
ตอนที่?35 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323974894M0
ตอนที่?36 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324033983M0
ตอนที่?37 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324043665M0
ตอนที่?38 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324045381M0
ตอนที่?39 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324046809M0
ตอนที่ 40 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330191789M0
ตอนที่ 41 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330193219M0
ตอนที่?42 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330194672M0
ตอนที่?43 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330196245M0
ตอนที่ 44 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330197658M0
ตอนที่?45 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330199194M0
ตอนที่?46 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330218353M0
ตอนที่?47 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330220165M0
ตอนที่?48 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330222219M0
ตอนที่?49 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330224313M0
ตอนที่?50 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330225838M0
ตอนที่?51 :? http://video.mthai.com/player.php?id=18M1330228262M0

ตอนที่ 65 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345214119M0
ตอนที่ 66 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345243620M0
ตอนที่ 67 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345216977M0
ตอนที่ 68 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345246021M0
ตอนที่ 69 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345222389M0

แก้ไข 68-69 สำหลับ คนดูไม่ได้

Shugo Chara!! Doki? 2 ตอนที่ 68

Shugo Chara!! Doki? 2 ตอนที่ 69

ตอนที่ 70 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345225176M0
ตอนที่ 71 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345228152M0
ตอนที่ 72 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345230855M0
ตอนที่ 73 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345233599M0
ตอนที่ 74 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345236171M0
ตอนที่ 75 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345238606M0
ตอนที่ 76 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1345241039M0

Shugo Chara!! Doki คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ภาค 2 ตอนที่ 77

ตอนที่ 78?http://video.mthai.com/player.php?id=18M1348673718M0&sinzaa=1

รหัสผ่านเข้าชม : jannylovely03
ตอนที่ 77 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349890010M0
ตอนที่ 78 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349970716M0
ตอนที่ 79 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349973444M0
ตอนที่ 80 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349975902M0
ตอนที่ 81 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349984786M0
ตอนที่ 82 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349987310M0
ตอนที่ 83 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349989874M0
ตอนที่ 84 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349992292M0
ตอนที่ 85 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349994720M0
ตอนที่ 86 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349997067M0
ตอนที่ 87 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1349999429M0
ตอนที่ 88 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1350002288M0
ตอนที่ 89 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1350005217M0
อัพเดท ตอนที่ 90 – 102

ตอนที่ 90 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353165463M0
ตอนที่ 91 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353145683M0
ตอนที่ 92 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353215340M0
ตอนที่ 93 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353210165M0
ตอนที่ 94 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353213013M0
ตอนที่ 95 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353227160M0
ตอนที่ 96 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353217821M0
ตอนที่ 97 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353220691M0
ตอนที่ 98 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353235034M0
ตอนที่ 99 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353243142M0
ตอนที่ 100 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353240283M0
ตอนที่ 101 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353248362M0

ตอนที่ 102 : http://video.mthai.com/player.php?id=18M1353251154M0


Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 103


Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 104


Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 105


Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 106


Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 107


Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 108
คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ภาค 3 ตอนที่ 109

 

คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ภาค 3 ตอนที่ 109

 

 

 

Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 112

Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 113

Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 114

Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 115

Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 116

Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 117

Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 118

Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 119

Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 120

Shugo Chara!! คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 121

Shugo Chara!! Doki คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 122

Shugo Chara!! Doki คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 123

Shugo Chara!! Doki คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 124

Shugo Chara!! Doki คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 125

 

Shugo Chara!! Doki คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 126

 

Shugo Chara!! Doki คาแรคเตอร์ผู้พิทักษ์! ตอนที่ 127

รหัสผ่านเข้าชม : jannylovely03

Leave a Reply