Tokyo-Ghoul-Re-Feature-Image.png (715×400)

เรื่องย่อ :

สองปีหลังพวกเจ้าหน้าที่ CCG บุกเข้าโจมตีร้าน อันเทย์คุ ยังคงมีการก่อการร้ายจากพวกอาโอกิริอย่างต่อเนื่อง มีการก่อตั้งหน่วยพิเศษผู้ใช้ควิงซ์ (Quinx) เพื่อรับมือพวกกูล นำทีมโดย ซาซากิ ฮาอิเซะ ครึ่งมนุษย์และกูล ที่ถูกฝึกโดย อาริมะ คิโชว

ซับไทยโดย Varia-animev2 /

Tokyo Ghoul-re ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง / สำรอง /สำรอง / สำรอง+โหลด

Tokyo Ghoul-re ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง / สำรอง /สำรอง / สำรอง+โหลด

Tokyo Ghoul-re ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง / สำรอง /สำรอง+โหลด

Tokyo Ghoul-re ตอนที่ 4 /สำรอง / สำรอง / สำรอง /สำรอง+โหลด

Tokyo Ghoul-re ตอนที่ 5 /สำรอง / สำรอง+โหลด

Tokyo Ghoul-re ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง / สำรอง /  สำรอง+โหลด

Tokyo Ghoul-re ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง / สำรอง / สำรอง

happy wheels 2 demo