เรื่องย่อ
ในยุคสมัยที่ประชากรกว่า 70% ของมนุษย์ เลือกที่จะอาศัยอยู่ในอวกาศ มีการแบ่งฝ่ายออกเป็น 2 ฝ่าย คือ Dorushia Military Pact Federation และ Atlantic Ring United States (ARUS) โดยมีประเทศที่เป็นกลาง Jiouru ที่มีความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ วันหนึ่งฝ่าย Dorushai ได้มารุกรานประเทศฝ่ายเป็นกลาง ทำให้ฮารุโตะ นักเรียนม.ปลายใน Jiouru หลบหนี จนมาพบกับสิ่งที่เป็นอาวุธต้องห้าม ที่ถูกเรียกว่า “Valvrave”

ตอนที่1

ตอนที่2

ตอนที่3

ตอนที่4

ตอนที่5

ตอนที่6

 ตอนที่7

ตอนที่8

ตอนที่9

ตอนที่10

ตอนที่ 11

ตอนที่ 12 ตอนจบ

Valvrave the Liberator ภาค 2 ตอนที่ 1

Valvrave the Liberator ภาค 2 ตอนที่ 2