โอ โนดะ ซากามิจิ นักเรียนหนุ่มปีหนึ่ง ขี่จักรยานไปย่านอากิบะบ่อยครั้งตั้งแต่เด็ก ด้วยจักรยานธรรมดาที่ปราศจากการปรับแต่งใดๆ ขึ้นเขาและทางลาดชันไปกลับร่วม 90 กิโลเมตร ทำให้เขามีทักษะการขี่จักรยานที่ดีแบบไม่รู้ตัว อิมาอิซึมิ จุนสุเกะ ที่ฝึกฝนเพื่อเป็นนักปั่นจักรยานมือโปร ได้สังเกตเห็นทักษะนั้น และต้องการแข่งกับเขา

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 1

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 2

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 3

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 4

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 5

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 6

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 7

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 8

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 9

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 10

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 11

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 12

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 13

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 14

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 15

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 16

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 17

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 18

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 19

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 20

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 21

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 22

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 23

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 24

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 25

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 26

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 27

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 28

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 29

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 30

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 31

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 32

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 33

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 34

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 35

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 36

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 37

Yowamushi Pedal โอตาคุน่องเหล็ก ตอนที่ 38 จบภาค

Yowamushi Pedal – Grande Road ภาค 2

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 1

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 2

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 3

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 4

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 5

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 6

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 7

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 8

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 9

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 10

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 11

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 12

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 13

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 14

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 15

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 16

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 17

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 18

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 19

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 20

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 21

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 22

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 23

Yowamushi Pedal – Grande Road โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 2 ตอนที่ 24 จบ

Yowamushi Pedal – New Generation – ภาค 3

ขอขอบคุณ ซับไทย จาก Seikai-Fansub / Varia-animev2

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 01 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 02 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 03 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 0/ สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 05 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 0/ สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 07 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 08 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 09 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 10 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 11 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 12 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 13 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 14 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 15 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 16 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 17 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 18 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 19 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 20 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 21

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 22 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 23 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 24 / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – New Generation –โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 3 ตอนที่ 25 / สำรอง+โหลด จบ

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season

ขอขอบคุณซับไทยจาก Varia-animev2 / Seikai-Fansub

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 01 / สำรอง / สำรอง+โหลด / สำรอง สำรอง

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 0สำรอง สำรอง+โหลด 

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 03 / สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 04 / สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 0สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 06 / สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 07 / สำรอง สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 08 / สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 09 / สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 11 / สำรอง สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 12 / สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 13 / สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 14 / สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 15 / สำรอง สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 16 สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 17 / สำรอง / สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 18 / สำรอง สำรอง+โหลด

Yowamushi Pedal – Glory Line 4th Season – โอตาคุน่องเหล็ก ภาค 4 ตอนที่ 19 สำรอง / สำรอง+โหลด

 

 

 

happy wheels 2 demo