ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อ
anime-i-com @ outlook . com
ขนาด 1000 x 100 pixel

Under Ninja อันเดอร์นินจา ซับไทย ตอนที่ 1-8 ซับไทย (ยังไม่จบ)

Anime-i ตอนนี้นินจาก็ยังมีอยู่ในญี่ปุ่น ซึ่งจำนวนคือ 200,000 โดยประมาณ "NIN (National Intelligence of NINJA)" องค์กรนินจาอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยพลเรือนของรัฐ สมาชิกแนวหน้าขององค์กรต่างก็มีส่วนร่วมในปฏิบัติการลอบสังหารและการก่อวินาศกรรมอย่างลับ ๆ และยังมีองค์กรนินจาอีกองค์กรที่เป็นปฏิปักษ์กับ "NIN" อยู่ เรียกว่า "UN (UNDER NINJA)" นินจาปะทะนินจา――อะไรคือสิ่งที่รออยู่ที่ปลายทางของการต่อสู้ภายใต้เงามืดนี้?

ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อ
anime-i-com @ outlook . com
ขนาด 300 x 150 pixel